همایش دولت و مردم
  مناسبات ملت و دولت در تاریخ از موضوعات و مباحث محوری تاریخ ایران است. به‌رغم آثاری که پیرامون قدرت سیاسی و رفتارهای حاکمان و فعالیت‌های دستگاه حکومت نوشته شده است مي توان ادعا كرد که هنوز خلاء های جدی نظری و مفهومي وجود دارد. یکی از این خلاء ها نقد دیدگاه های مطرح شده پیرامون مناسبات دولت و ملت در تاریخ ایران است. از قبيل نظريه استبداد ايراني يا تضاد دولت و ملت و مباحثي چون گسست سياسي و انفكاك عملكردي ميان ملت و دولت و غيره. همايش مناسبات دولت و مردم اولين همايش از مباحث تاريخ سياسي ايران است كه مناسبات ملت و دولت در تاريخ ايران را از منظر متفکران به بحث می‌گذارد تا آشکار شود که آنها با استاده به چه نوع داده های تاریخی و با اتکا بر چه مفاهيم و مباحث نظري به تبیین مناسبات دولت و ملت در تاریخ ایران پرداخته‌اند. در این همایش کوشش می شود تا آراء همه متفکران و صاحب نظران دوران پیشامدرن و مدرن این حوزه را مورد بررسی قرار گیرد.
  محورهای همایش
  1- نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران سنتی و سنت گرایان در زمینه مناسبات دولت و مردم نظیر: ابن مقفع/ ماوردی/ نظام‌الملک / ابوالفضل بیهقی/ جاحظ/ فارابی/ شیخ شهاب الدین سهروردی / بلعمی/ ابوریحان بیرونی/ ابوالقاسم فردوسی/ خواجه نصرالدین طوسی/رشیدالدین فضل الله/ روزبهان خنجی/ ابن خلدون/ شیخ مصلح الدین سعدی و...
  2- نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران مدرن همچون: فتحعلی آخوندزاده/ میرزا ملکم/ حسن تقی زاده/ محمدعلی فروغی / مستشارالدوله/ مراغه‌ای/ طالبوف/ نائینی/ شیخ فضل الله/ محمود افشار/ حسین کاظم زده ایرانشهر و...
  3- نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران دین گرای معاصرازجمله: امام خمینی / علی شریعتی / مهدی بازرگان/ عبدالکریم سروش و...
  4- نقد آراء و دیدگاه‌های صاحبنظران آکادمیک: الف) صاحب نظران معاصر ایرانی: سید جواد طباطبایی/ فریدون آدمیت / حسین بشیریه/ محمد علی کاتوزیان/ یرواند آبراهامیان / احمد اشرف / عباس میلانی / فرهنگ رجایی و... ب) نقد آراء و دیدگاه‌های مستشرقان:آن لمبتون / پطروشفسکی / فرانتس روزنتال و...
  کمیته های همایش
  شورای سیاستگذاری:
  • ریاست پژوهشگاه آقای دکتر قبادی
  • معاون پژوهشي پژوهشگاه آقای دکتر علم الهدی
  • معاون مالی اداری آقای دکتر ربانی زاده
  • معاون فرهنگی و اجتماعی خانم دکتر بروجردی
  • مدير پژوهشي آقای دکتر امیری تهرانی
  • دبير علمي آقای دکتر عبدالرحمن حسنی فر
  • رئيس پژوهشكده تاريخ آقای دکتر ملایی
  • مشاور و رئیس حوزه ریاست آقای دکتر علوی پور
  • دبير اجرايي خانم دکتر دلیر.
  کمیته علمی:
  • دبير علمي: دكتر عبدالرحمن حسني فر
  • دستيار دبير علمي: دكتر بهزاد اصغري
  کمیته اجرایی:
  • دبیر اجرایی و رئیس دبیرخانه: دکتر نیره دلیر
  • جانشین دبیر اجرایی: سید محمدحسین محمدی
  • کارشناس مقالات: فريدون شيرين كام
  • کارشناس مسئول امور مالی و تشریفات: لیدا ملکی
  شورای علمی همایش:
  • دکتر عبدالرسول خیراندیش
  • دکتر حسین مفتخری
  • دکتر محمدعلی اکبری
  • دکتر محسن بهشتی سرشت
  • دکتر داريوش رحمانيان
  • دكتر عليرضا ملايي تواني
  • دكتر شهرام يوسفي فر
  • دكتر عبدالرحمن حسني فر
  • دكتر نيره دلير
  • دكتر احمد گل محمدي
  • دكتر علي جنادله
  • محمدامیر احمد زاده
  • دکتر پگاه مصلح
  • دکتر عبدالله قنبرلو
  • دکتر نعمت الله فاضلی
  • دکتر سیدجواد میری
  • دكتر حسينعلي نوذري
  • دكتر غلامرضا كاشي
  • دكتر ابوالفضل دلاوري
  • دكتر حميرا مشيرزاده
  • دکتر پروین ترکمنی آذر
  • دکتر صفورا برومند
  • دکتر الهام ملک زاده
  • دکتر سید محمد رحیم ربانی زاده
  • دکتر سیمین فصیحی
  • دکتر مجید حاج بابایی
  • دکتر روح الله بهرامی
  • دکتر طوبی فاضلی پور
  • دکتر زهیر صیامیان
  • دکتر مرتضی بحرانی
  • دکتر حسن حضرتی
  • دکتر اسماعیل حسن زاده
  • دکتر جلال درخشه
  • دکتر سید رضا شاکری
  • معرفی
  • محور های همایش
  • اعضای هیات علمی